• Hvit Instagram Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon

Prosjekter

Geotekniske- og miljøtekniske grunnundersøkelser med vurdering. Nord-Norge 2017 -->
 • Grunnundersøkelser på land og i sjø

 • Laboratorium 

 • Vurderinger/rapporter

 • Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen, Alta, Senja og Sortland

39132651_306851039873370_916086291962003
420 kV kraftlinje Balsfjord-Skaidi; 2017-2018
 • Klassifisering av berggrunn

 • Landmåling

 • Nordreisa, Kvænangen og Alta

Burfjord_-_IMG_3437.jpg
Mineralleting; 2017-2021
 • Geologisk assistanse og tilrettelegger for ansvarlig leteteam

 • Kvænangen

Skredfarevurderinger i bratt terreng. Nord-Norge; 2017 -->
 • Steinsprang, snøskred, jord- og flomskred

Skjøtselsarbeid; 2014-2020
 • Landskap og kulturhistorisk bevaring ( verdifull naturtype)

 • Slåttemark og tromsøpalme

 • Skorpa-Nøklan landskapsvernområde

Daglig ledelse i Reisa Elvelag; 2018-->
 • Administrasjon av fiske i Reisaelva, Nordreisa kommune

 • Fiskeoppsyn

Strandrydding i utilgjengelige områder

©  Arktisk Geotek AS