• Hvit Instagram Ikon
 • Hvit Linkedin Ikon

Prosjekter

Geotekniske- og miljøtekniske grunnundersøkelser med vurdering. Nord-Norge 2017 -->
 • Geotekniske grunnundersøkelser sjø og land

 • Miljøtekniske grunnundersøkelser sjø og land

 • Geotekniske- og miljøtekniske lab-analyser

 • Geotekniske- og miljøtekniske vurderinger

39132651_306851039873370_916086291962003
420 kV kraftlinje Balsfjord-Skaidi; 2017-2018
 • Klassifisering av berggrunn

 • Landmåling

Burfjord_-_IMG_3437.jpg
Mineralleting, Kvænangen; 2017-2019
 • Geologisk assistanse og tilrettelegger for ansvarlig leteteam

Skredfarevurderinger i bratt terreng. Nord-Norge; 2017 -->
 • I henhold til Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift TEK-17

Naturforvaltningsprosjekt Skorpa-Nøklan landskapsvernområde; 2014-2019
 • Landskap og kulturhistorisk bevaring ( verdifull naturtype)

 • Skjøtselsarbeid: slåttemark og tromsøpalme

Reisa Elvelag; 2018-2021
 • Administrasjon av fiske i Reisaelva, Nordreisa kommune

©  Arktisk Geotek AS