©  Arktisk Geotek AS

Tjenester

Arktisk Geotek tilbyr tverrfaglig geologisk rådgivning i forhold til løsmasser og bergrunn relatert til skredfare. Selskapet fokuserer på nåtidens problemstillinger med tanke på klimaendringer og forebygge de geofaglige aspektene relatert til samfunnssikkerhet og infrastruktur. Arktisk Geotek tilbyr også prosjektledelse og feltarbeid innen naturforvaltning.

Eksempler på tjenester:

 • Geologisk kartlegging: identifisering og klassifisering av løsmasser (geoteknikk) og berggrunn (ingeniørgeologi)

  • Grunnundersøkelser utført ved hjelp av geoteknisk borerigg eller prøvegrop ved hjelp av gravemaskin

   • Totalsondering, CPTu, opptak av prøver og prøver til analyse i geoteknisk/miljøteknisk laboratorium
     

 • Levering av rapporter med vurderinger av blant annet:

  • Utredning av områdestabilitet / geoteknisk vurdering

  • Skredfare i bratt terreng: f. eks. steinsprang, jordskred og snøskred

  • Flom, erosjon og massetransport

  • Tilstandsklassifisering av forurenset grunn / miljøgeologisk vurdering

 • Feltarbeid: organisering og praktisk arbeid
   

 • Naturforvaltning og prosjektledelse

Med kvalifiserte samarbeidspartnere arbeider vi tett med maskinoperatører, ingeniører og byggledere for å levere et komplett prosjekt som tilfredsstiller ditt behov.